yarn ototemizleme

Gereksiz dosyaları paket bağımlılıklarından temizler ve kaldırır.

yarn autoclean [-I/--init] [-F/--force]

autoclean gereksiz dosya ve klasörleri silerek hafıza yer açar. Bu, projenin altındaki node_modules dosyalarının sayısını azaltacaktır; bu da, tüm paketi bir sürüm kontrol sistemine koymanız gerektiğinde kullanılır.

Not: Bu komut yalnızca gelişmiş kullanım durumları için düşünülmüştür. node_modules parçasının bir parçası olarak yüklenen dosyaların miktarı ile ilgili sorun yaşamıyorsanız, bu komutu kullanmak önerilmez. ` node_modules` içindeki dosyaları kalıcı olarak silip paketlerin çalışmasının durmasına neden olur.

Otomatik temizleme özelliği varsayılan olarak devredışı bırakılmıştır. Etkinleştirmek için, sonradan el ile.yarnclean dosyası yaratılmalı yada yarn autoclean --init çalıştırılıp varsayılan ayarlarda dosya yaratılmalıdır. .yarnclean dosyası sürüm kontrolüne eklenmelidir.

.yarnclean dosyası bir pakette mevcutsa, otomatik temizleme özelliği etkinleştirilecektir. Temizlik gerçekleştirilecektir:

  • Bir install ardından
  • Bir add ardından
  • Eğer yarn autoclean --force çalıştırılıyorsa,

Temizlik, .yarnclean dosyasındaki her kod satırının okunmasıyla ve bunların sırasıyla hangi dosyaların silinmesini gerektiğinin anlaşılmasıyla gerçekleştirilir.

Seçenekler:

-I/--init : Eğer oluşturulmamışsa .yarnclean dosyasını oluşturur ve varsayılan girdilere ekler. Bu dosya sonradan gözden geçirilir ve belirli dosyaların silinmesi istendiği takdirde ihtiyaca göre düzenlenebilir. Eğer dosya zaten oluşturulmuşsa, üzerine yazılmaz.

-F/--force : Eğer bir .yarnclean dosyası mevcut ise, temizleme sürecini başlatır. Eğer dosya oluşturulmamışsa, bir işlem gerçekleştirilmez.

Varsayılanlar:

yarn autoclean --init .yarnclean dosyasını oluşturulmak için kullanıldığında, bir takım varsayılan ögeleri içerir. Bu varsayılan liste bir tahmini bir listedir ve muhtemelen gereksiz ögeleri de içerir. Gerçekte gereksiz birşekilde varolan ve gelecekte eklenecek olan NPM paketlerini önceden tahmin etmek imkasız olduğu için, varsayılan olarak oluşturulan bu liste, herhangi bir paketin düzgün çalışmasını engelleyebilir.

.yarnclean dosyasındaki varsayılan girdilerin gözden geçirilerek ihtiyaçlara göre düzenlenmesi oldukça tavsiye edilir.

Eğer otomatik temizleme işlemi aslında paketin düzgün çalışması için gerekli olan dosyaları siliyorsa, ona karşılık gelen girdiyi .yarnclean dosyasında devredışı bırakmanız gerekir.

Örnek:

Tüm YAML ve Markdown dosyalarının bağımlı oldukları dosyalarını ` node_modules 'e indirmeye karar verdiyseniz, dosya sonradan silinebilir. . yarnclean` dosyası şunları içerir:

*.yaml
*.md

Sonrasında yarn install yada yarn autoclean --force çalıştırın. Temizleme süreci ` node_modules içindeki tüm *.yaml ve *.md` dosyalarını kendini tekrar edecek şekilde (iç içe geçişli bağımlılıkları dahil) siler.