yarn cache

yarn önbellek listesi [--pattern]

İplik, her paketi kullanıcı dizininizdeki genel önbellekte saklar sistemi. ` iplik önbellek listesi </ 0> önbellekte saklanan her paketi yazdırır.</p>

yarn önbellek listesi --pattern `, sağlanan örüntüyle eşleşen önbelleğe alınmış her paketin çıktısını alacaktır. Örnekler: ```sh yarn cache list --pattern gulp yarn cache list --pattern "gulp|grunt" yarn cache list --pattern "gulp-(match|newer)" ``` ##### `yarn cache dir` `Yarn önbelleği` çalıştıran Yarn'ın genel önbellek şu anda depolandığı yolu yazdırır. ##### Önbellek Bu komutu çalıştırdığınızda genel önbellek silinir. Tekrar doldurulacak sonraki ` yarn ` veya ` yarn takma ` çalıştırılır. Additionally, you can specify one or more packages that you want to clean. ### Yarn için önbellek yolunu değiştirin Ayarla ` cache-folder ` değerlerin önbellek dizinini yapılandırmak için. ```sh yarn config cache-folder ayarla ``` Önbellek dizinini flag da belirtebilirsiniz `--cache-folder`: ```sh yarn --cache-folder ``` Ayrıca, önbellek dizini ortam değişkeni `YARN_CACHE_FOLDER` ile belirtebilirsiniz: ```sh YARN_CACHE_FOLDER= yarn ```