yarn config

Yarn yapılandırma dosyalarını yönetir.

yarn config set <anahtar> <değer> [-g|--global]

yapılandırma anahtarını belirli bir ` değerine ` ayarlar.

Örnek:

$ yarn config set init-license BSD-2-Clause
yarn config vx.x.x
success Set "init-license" to "BSD-2-Clause".
✨ Done in 0.05s.
yarn config get <anahtar>

Belirli bir anahtarının değerini <code> <0>standart çıktı olarak yankılar.

Örnek:

$ yarn config get init-license
BSD-2-Clause
yarn config delete <anahtar>

Belirli bir ` anahtarını ` yapılandırmadan siler.

Örnek:

$ yarn config delete test-key
yarn config vx.x.x
success Deleted "test-key".
✨ Done in 0.06s.
yarn config list

Geçerli yapılandırmayı gösterir.

Örnek:

$ yarn config list
yarn config vx.x.x
info yarn config
{ 'version-tag-prefix': 'v',
 'version-git-tag': true,
 'version-git-sign': false,
 'version-git-message': 'v%s',
 'init-version': '1.0.0',
 'init-license': 'MIT',
 'save-prefix': '^',
 'ignore-scripts': false,
 'ignore-optional': true,
 registry: 'https://registry.yarnpkg.com',
 'user-agent': 'yarn/0.15.0 npm/? node/v6.2.1 darwin x64' }
info npm config
{ registry: 'https://registry.npmjs.org/',
 '//localhost:4873/:_authToken': 'some-auth-token' }
✨ Done in 0.05s.