yarn create

Herhangi bir `create-*` başlangıç kitinden yeni projeler yaratır.

yarn create <starter-kit-package> [<args>]

Bu komut iki şeyi aynı anda yapmanıza yardımcı olur:

  • create-<starter-kit-package> tüm kullanıcılar için yükleyin yada zaten yüklenmişse paketi en son sürümüne güncelleyin
  • Başlangıç kitinin ` package.json dosyasında bulunan bin alanındaki çalıştırılabilir dosyasını çalıştırın ve ` yönledirin

Örneğin, yarn create react-app my-app şuna denktir:

$ yarn global add create-react-app
$ create-react-app my-app

Daha fazla bilgi için, ilgili blog girdisini inceleyin.