yarn generate-lock-entry

Bir kilit dosyası girişi oluşturur.

yarn generate-lock-entry

*Not: Bu komut gelişmiş kullanım durumları ve yalnızca takımlama için kabul edilir. Geçerli paketi verilen bir kilit dosyası girdisi oluşturur.json bildirim dosyası. *

$ yarn generate-lock-entry
# THIS IS AN AUTOGENERATED FILE. DO NOT EDIT THIS FILE DIRECTLY.
# yarn lockfile v1
yarnpkg@0.14.0:
  version "0.14.0"
  dependencies:
    babel-plugin-transform-inline-imports-commonjs "^1.0.0"
    babel-runtime "^6.0.0"
    bytes "^2.4.0"
    [...]