yarn install

yarn install bir proje için tüm bağımlılıkları kurmak için kullanılır. Bu genellikle bir proje için koda göz atmak için yada başka bir geliştirici yeni bir bağımlılık eklediğinde kullanılır.

Npm kullanmaya alışıksanız --save yada --save-dev kullanmayı bekleyin. Bunlaryarn add ve yarn add --dev olarak değiştirilmiştir. Daha fazla bilgi için, the yarn add documentation.

Hiçbir komut olmadan ` yarn</ 0> çalıştırır, sağlanan tüm bayrakları geçerek yarn yükleme</ 0>'yı çalıştırır.</p>

Eğer yeniden oluşturulabilir bağımlılıklara ihtiyacınız varsa, ki devamlı bütünleştirme sistemlerinde durum çoğunlukla böyledir, --frozen-lockfile` bayrağını kullanmalısınız. ##### `yarn install` İçinde listelenen tüm bağımlılıkları yükleyin `paket.json` yerel `node_modules` klasör. ##### `yarn install --check-files` ` node_modules ` içindeki zaten önceden yüklenip silinmemiş dosyaları doğrular. ##### `yarn install --flat` Tüm bağımlılıkları yükler ancak, her paket için sadece bir sürüme izin verir. İlk çalıştırılmasında sizden birkaç sürüm aralığına dayanan her bir paket için tek bir sürüm seçmenizi isteyecek. Bunlar, `resolutions` alanı altında `package.json`'ınıza eklenecek. ```json "resolutions": { "package-a": "2.0.0", "package-b": "5.0.0", "package-c": "1.5.2" } ``` ##### `yarn install --force` Bu tüm paketleri, önceden kurulmuş olanları bile yeniler. ##### `yarn install --har` Bir [HTTP arşivi](https://en.wikipedia.org/wiki/.har) yükleme sırasında gerçekleştirilen ağ istekleri. HAR dosyaları genelde ağ performansını incelemek için kullanılır. Şu araçlar tarafından analizi yapılabilir: [Google HAR Analiz Aracı](https://toolbox.googleapps.com/apps/har_analyzer/) veya [HAR Viewer](http://www.softwareishard.com/blog/har-viewer/). ##### `yarn install --ignore-scripts` Package.json projesinde ve bağımlılıklarında tanımlanmış olan hiç bir komut dosyasını çalıştırma. ##### `yarn install --modules-folder ` Varsayılan `./node_modules` yerine ` node_modules` dizini için alternatif bir konum belirtir. ##### `yarn install --no-lockfile` Bir `yarn.lock` kilit dosyası okumayın ya da oluşturmayın. ##### `yarn install --production[=true|false]` Eğer ` NODE_ENV` ortam değişkeni ` production` olarak atanmışsa, Yarn ` devDependencies`'de listelenen hiç bir paketi yüklemeyecektir. Yarn'ın ` NODE_ENV`'ı görmezden gelmesi için bu bayrağı kullanın ve ürün-yada-değil sürümünü bu bayraktan alın. > **Not:**`--production` `--production=true` ile aynıdır. `--prod` `--production`'ın başka bir kullanım biçmidir. ##### `yarn install --pure-lockfile` Bir `yarn.lock` kilit dosyası oluşturmayın. ##### `yarn install --frozen-lockfile` Bir ` yarn.lock` kilit dosyası üretmeyin ve eğer bir güncelleme gerekiyorsa başarısız olursunuz. ##### `yarn install --silent` Yükleme sistem günlüğünü ekrana yazdırmadan yarn install'ı çalıştırın ##### `yarn install --ignore-engines` Motor kontrolunu gözardı et. ##### `yarn install --ignore-optional` Don't install optional dependencies. ##### `yarn install --offline` Çevrimdışı modda Yarn'ı yükleyin. ##### `yarn install --non-interactive` Etkileşimli istemleri, örneğin bağımlılığın geçersiz bir sürümü olduğu zamanlarda olduğu gibi devre dışı bırakın. ##### `yarn install --update-checksums` Update checksums in the `yarn.lock` lockfile if there's a mismatch between them and their package's checksum.