iplik girişi

Mağaza kullanıcı adı ve e-postasını sakla.

plik girişi

Bu komutu çalıştırmak için kullanıcı adınızı ve e-posta npm kayıt defteri için ister. Şifrenizi isteyecek ** değil </ 0> olacaktır. Ha sonra, kimlik doğrulama gerektiren bir komut çalıştırdığınızda ` iplik basımı </ 0> ‘na, Bunu yapmak için şifre giriniz.</p>

iplik girişi
`</pre> 

```sh
iplik girişi vx.x.x
soru npm kullanıcı adı: my-kullanıcıadı
soru, npm e-posta: my-username@example.com
✨ 6.03s'de yapıldı.
```

 iplik çıkışını kullanarak </ 0>,
kullanıcı adı ve e-posta gir.</p>