yarn owner

Paket sahiplerini yönetin.

Paket sahibi nedir?

Kayıt defterindeki bir “paket sahibi”, bir pakette değişiklik yapmaya erişimi olan bir kullanıcıdır. Tek bir pakette istediğiniz sayıda sahibiniz olabilir.

Sahiplerin aşağıdaki görevleri yapmasına izinleri vardır:

  1. Paketin yeni sürümlerini yayınlama
  2. Paketin diğer sahiplerini ekleme veya kaldırma
  3. Bir paketin meta verilerini değiştirme

Uyarılar

Şu anda başka erişim seviyeleri yok. Tüm kullanıcılar ya bir paketi değiştirebilir ya da değiştiremezler. Gelecekte, daha fazla rol türü olabilir, ancak şu an değil.

Komutlar

yarn sahip listesi <package>

<package>‘ın/in bütün sahiplerini listeler.

yarn owner add <kullanıcı> <paket>

<user> adlı kullanıcıyı <package>‘ın/in sahibi olarak ekler. Bu komutu kullanmak için <package>‘ın/in sahibi olmanız gerekmektedir.

yarn sahibi kaldır <user> <package>

<user> adlı kullanıcıyı <package>‘ın/in sahibi olmaktan çıkarır. Bu komutu kullanmak için <package>‘ın/in sahibi olmanız gerekmektedir.