yarn publish

Npm kayıt defterine bir paket yayınlar.

Bir paket yayınlandıktan sonra, bu belirli sürümü hiçbir zaman değiştiremezsiniz; bu yüzden yayınlamadan önce dikkat edin.

yarn publish

Geçerli dizindeki package.json tarafından tanımlanan paketi yayınlar.

yarn publish [tarball]

.Tgz gzip’lenmiş tarball tarafından tanımlanan paketi yayınlar.

yarn [folder] yayınla

Belirtilen klasörde bulunan paketi yayınlar. <folder>/package.json paket ayrıntılarını belirtmeniz gerekir.

yarn yayınla --new-version <version>

Bunun yerine `sürümü</ 0> değerini kullanarak yeni sürüm istemini atlar.</p>

yarn publish --tag ` </h5> `yarn yayımla` bir etiket sağlar, belirli bir etiketle de paketlerinizi yayınlamanızıda sağlar. Örneğin, `yarn publish --tag beta` yaparsanız ve paketiniz `blorp` isimlendirdiğinizde başkası bu paketi `yarn add blorp@beta` ile yükleyebilir. ##### `yarn publish --access <public|restricted>` `--access` bayrak denetimleri olup olmadığını npm kayıt defteri bu paket genel bir paket olarak yayımlar veya kısıtlar.