yarn unlink

Bir paket için önceden oluşturulmuş sembolik bir bağın bağlantısını kaldırın.

yarn link ile oluşturulmuş sembolik olarak bağlanmış bir paketi kaldırmak için yarn unlink kullanılabilir.

Daha önce bir bağlantı oluşturmak için kullanılan klasörde yarn unlink çalıştırın.

Geliştirme sırasında etiketlendirilmiş olan bir paketin projenizde bağlantısını kaldırmak için, yarn unlink [package] çalıştır. Bağlanan paketini yeniden yüklemek için yarn veya yarn install çalıştırmalısınız.

yarn link belgeleme işleminden devam eden örnekler: react‘in react-relay‘a bağlandığı ve birbirirnin yanında konumlanmış iki dosya düşünün react ve react-relay:

$ cd react
$ yarn unlink
yarn link vx.x.x
success Unregistered "react".
$ cd ../react-relay
$ yarn unlink react
yarn link vx.x.x
success Unregistered "react".

Ayrıca bakınız:

  • yarn link: bir paketi yerel gelişme için sembolik olarak bağlar.