yarn version

Paket sürümünü günceller.

Versiyon güncelleme

` iplik sürümü </ 0> komutunu kullanarak, paketinizin sürümünü şu yollarla güncelleyebilirsiniz: komut satırı</p>

Örneğin, bu package.json ile başlatıldığı zaman package.json` dosyası: ```js { "name": "ornek-yarn-paketi", "version": "1.0.1", "description": "Yarn'ı tanıtmak için örnek paket" } ``` `yarn version` komutunu çalıştırdığımız zaman: ```sh yarn version ``` info Current version: 1.0.1 question New version: 1.0.2 info New version: 1.0.2 ✨ Done in 9.42s. Güncellenmiş `package.jso` dosyası elde edeceğiz: ```json { "name": "ornek-yarn-paketi", "version": "1.0.2", "description": "Yarn'ı tanıtmak için örnek paket" } ``` > **Not:** Girdiğiniz yeni sürüm geçerli bir [SemVer](/tr/docs/dependency-versions#toc-semantic-versioning) sürümü olmalıdır. #### Git etiketleri Eğer `iplik sürümü` ' i Bir get deposunda çalıştırırsanız [git etiketi](https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging) tarafından oluşturulur varsayılan biçim `V0 aşağıdaki.Tamam.0` `yarn config set`'i kullanarak oluşturulan git etiketini özelleştirebilir veya bu davranışı devre dışı bırakabilirsiniz. Git etiketinin ön ekini değiştirmek için `version-tag-prefix`'ı kullanabilirsiniz: ```sh yarn config set version-tag-prefix "v" ``` Veya git iletisini ` version-git-message </ 0> kullanarak değiştirebilirsiniz; burada % s </ 0> sürüm dizesi:</p>

yarn config set version-git-message "v%s"
`</pre> 

Ayrıca `sürüm-sign-git-tag`kullanarak git etiketlerini açma veya kapatma özelliğini de açabilirsiniz:

```sh
yarn config etiketi yanlış git sürüm-işareti
```

`version-git-tag` kullanarak git etiketleme davranışını tümüyle etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

```sh
yarn config set version-git-tag true
```

### Komutlar 

##### `yarn version` 

Size anımsatma çağrısı yapacak yeni bir sürüm için etkileşimli oturum kullanarak yeni bir sürüm yaratabilirsiniz.

##### `yarn version --new-version ` 

`` ile belirtilen yeni bir sürüm oluşturur.

##### `yarn version --no-git-tag-version` 

Git etiketi oluşturmadan yeni bir sürüm oluşturur.