yarn why

Bir paketin neden kurulduğu hakkında bilgi göster.

yarn neden < sorgu>

Bu komut, bir paketin neden yüklendiğini belirleyecektir; diğer paketler buna bağlıdır veya örneğin açıkça işaretlenmiş olup olmadığı package.json manifestinde bağımlılık olarak.

yarn why jest
yarn why vx.x.x
[1/4] 
[2/4] 
[3/4] 
[4/4] 
info Has been hoisted to "jest"
info This module exists because it's specified in "devDependencies".
info Disk size without dependencies: "1.29kB"
info Disk size with unique dependencies: "101.31kB"
info Disk size with transitive dependencies: "20.35MB"
info Amount of shared dependencies: 125

Sorgu argümanları

yarn why için zorunlu sorgu değişkeni bunlardan herhangi biri olabilir:

  • bir paket adı (yukarıdaki örnekte olduğu gibi)
  • bir paket klasörü; örn:yarn niçin node_modules/once
  • paket dosyası olan bir dosya; örneğin: yarn why node_modules/once/once.js Context Request Context

Dosya konumları da kesin olabilir.