Bağımlılıklar ve sürümler

Paket bağımlılıkları, bir paketin başarısı için kritik öneme sahiptir. Paketiniz için bir özellik geliştirdiğinizde, büyük bir olasılıkla diğer paketlerdeki mevcut kodları kullanırsınız. Bu paketler projenize bağımlı hale gelir.

Sizin paket.json Dosya, gelişimden üretime, tercihe kadar tüm bağımlılıkların bildirimine ev sahipliği yapar. Her bir bağımlılık için paket adını ve minimum gerekli sürüm bilgisi belirteceksiniz.

yarn.lock </ 0> dosyası, bağımlılıklar paketinizde yüklü olan sürümlerini depolayarak paketinizin kurulumlar arasında tutarlı olmasını sağlar.</p>