envvars

process.env içerisinde tanımlanan ortam değişkenleri ek Yarn özelliklerini yapılandırmanızı sağlar.

CHILD_CONCURRENCY

process.env.CHILD_CONCURRENCY=#number#

Parallely düğüm modülleri oluşturulması için alt işlem sayısını kontrol eder.

Bu sayıyı 1 olarak ayarlamak düğüm modüllerinin düğüm-gyp’li pencerelerde bağlayıcı hatalarını önleyebilecek şekilde ardışık olarak oluşturulmasına neden olur.