Sürekli Entegrasyon

Iplik çeşitli sürekli entegesyon sistemlerinde kolayca kullanılabilir. yapımları hızlandırmak için, iplik önbellek dizimi yapılar arasına kaydedilebilir.

Yukardakilerden kullandığınız sürekli entegresyon sistemini seçin

Yarn AppVeyor üzerinde önceden yüklenmiştir, bu yüzden yapınızın parçası olarak kullanmak için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok.

Yapılarınızı hızlandırmak için Yarn’ın önbellek klasörünü alttaki komutu appveyor.yml‘a ekleyerek önbelleğe alabilirsiniz:

cache:
 - "%LOCALAPPDATA%\\Yarn"

CircleCI provides documentation for Yarn. You can get up and running by following their Yarn documentation.

Yarn önceden yüklenmiş Temel Kod.

Eğer Codeship Pro (Docker ile) kullanıyorsanız, Debian/Ubuntu paketimiz aracılığıyla Yarn yüklemeniz önerilir.

Travis CI Yarn’ın kullanıp kullanılmadığını depo kökünde yarn.lock dosyasının varlığından anlar. Kullanılabilir durumdaysa, Travis CI iplik uygunsa yükleyin ve iplik olarak varsayılan yükleme komutunu yürütünüz.

Kurulum aşamasında daha fazla işlem gerekiyorsa, İplikleri, imaj oluşturma üzerine önceden yüklenene kadar kendiniz kurmanız gerekir.

Yarn’ı kurmanın bir kaç yolu vardır; biri sudo ile diğeri onsuz kurulumdur. Konteyner tabanlı ortamı kullanıyorsanız ikincisini kullanın.

` sudo </ 0> -enabled builds</h2>

sudo: gerekli
before_install: # eğer "install" geçersiz olursa
   # İplik Repo
   - sudo apt-key adv --fetch-keys http://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg
   - echo "deb http://dl.yarnpkg.com/debian/ istikrarlı ana" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
   - sudo apt-get update -qq
   - sudo apt-get install -y -qq iplik
cache:
   iplik: gerçek
`</pre> 

 Yarn'ın bellir bir sürümünü sabitlemeniz, bütün yapılarınızın aynı yarn sürümünü kullanmasını sağlaması açısından önerilmektedir. Bu şekilde yeni yarn sürümlerine geçmeden önce onları test edebilirsiniz. `apt-get install` çağrısıyla bunu rahatlıkla yapabilirsiniz:

    sudo apt-get install -y -qq yarn=1.22.5-1


## konteyner tabanlı yapılar

Konteyner tabanlı yapılar, `sudo` ayrıcalığına sahip değildir, bundan dolayı kurulum için başka araçlara güvenmek zorundadırlar. Örneğin:

```yaml
sudo: yanlış
before_install:
   - curl -o- -L https://yarnpkg.com/install.sh | bash -s - --version 1.22.5
   - export PATH = $ HOME /.yarn / bin: $ PATH
cache:
   iplik: gerçek
```

Semaphore bütün desteklenen Node.js sürümleri için önceden kuruludur ve Yarn önbelleğinin çalışması için kullanıcı etkileşimine gerek yoktur.

Yerel Yarn sürümünüzün Semaphore’daki ile eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için Proje Ayarları’nda kurulum komutlarına aşağıdaki satırı ekleyeniz.

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb http://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
# install-package is a tool for caching APT installations in Semaphore
# defining a package version is optional
install-package yarn=<version>

İplik, SolanoCI </ 0> üzerine önceden yüklenmiştir.  . iplik belgelemesini izleyerek hızla kalkabilir ve onları çalıştırabilirsiniz. Örnek yapılandırma dosyası için, örnek yapılandırma dosyalarından birini </ 0> kontrol ediniz.</p>