Davranış Kuralları

Taahhütümüz

Açık ve sıcak bir ortamı teşvik etmek amacıyla, katkıda bulunanlar ve geliştiriler olarak projemizde ve topluluğumuzda yaş, dış görünüş, engellilik, etnik köken, din, ırk ya da cinsel kimlik ve eğilim üzerinden hiç bir şekilde tacize yer olmayacağına dair söz veriyoruz.

Standartlarımız

Pozitif bir atmosfer oluşturmak adına örnek davranışlar:

  • Konuksever ve kucaklayıcı bir dil kullanmak
  • Farklı görüş ve deneyimler karşısında saygılı olmak
  • Yapıcı eleştirileri nazik bir şekilde kabul etmek
  • Topluluk için hangisi iyi olacaksa ona odaklanmak
  • Topluluğun diğer üyeleri ile empati yapmak

Katılımcılar tarafından gerçekleştirilen kabul edilemez davranışlar:

  • Cinselleştirilmiş dil ya da imge kullanımı ve cinsel ilgil ya da asılmalar
  • Dalga geçen, küçümseyen, hakaret içeren yorumlar ve kişisel ya da politik saldırılar
  • Toplu ya da kişisel taciz
  • Açık bir izin söz konusu olmadan diğer insanların kişisel bilgilerini paylaşmak, örneğin elektronik adres ve somut adres (ev adresi vs.)
  • Mesleki bir ortamda makul bir şekilde uygun bulunmayacak diğer davranışlar

Sorumluluklarımız

Proje sahipleri kabul edilebilir standartları açıklamakla yükümlüdürler. davranışlarında uygun ve adil bir düzeltici önlem almaları beklenmektedir. kabul edilemez davranışların herhangi bir örneğine tepki.

Proje sahipleri, bu Davranış Kurallarına uygun olmayan yorumları, taahütleri, kodu, wiki düzenlemeleri, sorunları ve diğer katkıları kaldırma, düzenleme veya reddetme veya herhangi bir katkıda bulunan kişiyi geçici olarak veya kalıcı olarak engelleme yükümlülüğüne sahiptir. Uygun olmadığını düşünülen davranışlar, tehdit edici, saldırgan veya zararlı.

Kapsam

Bu davranış kuralları hem proje içi hem de ortak alanlarda geçerlidir. bir birey projeyi ya da topluluğunu temsil ediyorsa. Bir projeyi veya topluluğu temsil etme örnekleri, resmi bir proje e-posta adresini kullanarak, bir kamuya açık sosyal medya hesabı yoluyla ileti göndererek, bir çevrimiçi veya bir çevrimdışı etkinlik sırasında bir temsilci olarak hareket etmeyi içerir. Proje sunumu, proje geliştiricileri tarafından daha fazla tanımlanabilir ve açıklanabilir.

Yaptırım

Kötüye kullanım, taciz veya başka şekilde kabul edilemeyen davranışlar, sebmck@gmail.com adresindeki proje takımıyla irtibata geçilerek rapor edilebilir. Bütün şikayetler gözden geçirilecek ve araştırılacak ve duruma uygun gerekli bir hassasiyetle sonuçlandırılacak. Proje ekibi olayı rapor eden kişinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Özel Uygulama politikalarının daha fazla detayı ayrı ayrı olarak paylaşılabilir.

İyi davranış kuralını takip etmeyen veya uygulayan proje yöneticileri inanç, başkalarınca belirlenen geçici ya da kalıcı yan etkilerle karşı karşıya kalabilir. projenin liderlerinin üyeleri.

Özellik

Bu davranış kuralları Katılımcı mutabakatı, sürüm 1.4 uyarlanmıştır, kullanılabilir http://contributor-covenant.org/version/1/4