yarn cache

yarn cache list [--pattern]

Yarn зберігає кожен пакет в глобальному кеші, якій розташований в теці користувача в файловій системі. yarn cache list виведе на екран кожен кешований пакет.

yarn cache list --pattern <pattern> виведе на екран кожен кешований пакет, який відповідає наданому шаблону.

Examples:

yarn cache list --pattern gulp
yarn cache list --pattern "gulp|grunt"
yarn cache list --pattern "gulp-(match|newer)"
yarn cache dir

Запуск yarn cache dir роздрукує шлях до глобального кешу yarn.

yarn cache clean [<module_name...>]

Виконання цієї команди очистить глобальний кеш. Він буде заповнений знову після виконання команди yarn або yarn install. Додатково, ви можете вказати один або більше пакетів, які ви б хотіли очистити.

Змінення шляху до кешу yarn

Встановіть cache-folder значення в налаштуваннях, щоб налаштувати теку кешу.

yarn config set cache-folder <path>

Ви також можете вказати теку для кешу з допомогою прапорця --cache-folder:

yarn <command> --cache-folder <path>

Ви також можете задати теку для кеша, використавши зміну оточення YARN_CACHE_FOLDER:

YARN_CACHE_FOLDER=<path> yarn <command>