yarn check

yarn check

Перевіряє, чи версії залежностей в файлі package.json поточного проекту співпадають з залежностями в yarn lock файла.

yarn check --integrity

Перевіряє, чи версії і хешовані значення вмісту пакету в файлі проекту package.json співпадає з даними із yarn lock файла. Це дозволяє перевірити, чи хтось змінив залежності пакету.