yarn create

Створює нові проекти з будь-яких `create-*` початкових наборів.

yarn create <starter-kit-package> [<args>]

Ця команда насправді виконує дві речі одночасно:

  • Встановлює create-<starter-kit-package> глобально, або оновлює пакет, якщо він уже був встановлений
  • Виконує файли перелічені в полі bin файлу package.json з початкового набору, пересилаючі всі аргументи <args> до них

Наприклад, yarn create react-app my-app еквівалентний до:

$ yarn global add create-react-app
$ create-react-app my-app

Для більшої інформації зверніться до відповідного запису в щоденнику.