yarn global

Встановлює пакети глобально на вашу операційну систему.

yarn global <add/bin/list/remove/upgrade> [--prefix]

yarn global - це префікс, який використовується разом з такими командами як add, bin, list та remove. Вони поводяться ідентично до їх нормальних версій, єдина різниця - такі команди використовують глобальну теку для зберігання пакетів. Команда global дозволяє використовувати виконувані файли в вашій операційній системі.

Примітка: на відмінну від прапорця --global у npm, global є командою яка повинна слідувати yarn. Ввід yarn add global package-name додасть пакети з назвами global і package-name локально, замість того, щоб додати package-name глобально.

Це корисно для інструментарію розробника, який не є частиною якогось проекту, а використовується як локальна команда. Один із прикладів - це create-react-app, який може бути встановлений глобально наступним чином:

$ yarn global add create-react-app --prefix /usr/local
# the `create-react-app` command is now available globally:
$ which create-react-app
$ /usr/local/bin/create-react-app
$ create-react-app

Визначення місцеположення встановлення

yarn global bin виведе на екран теку, в якій Yarn зберігає символічні посилання на встановлені вами виконувані файли. Ви можете налаштувати цю теку за допомогою команди yarn config set prefix <filepath>. Наприклад, після виконання команди yarn config set prefix ~/.yarn, Yarn буде встановлювати всі виконувані файл в ~/.yarn/bin.

yarn global dir виведе на екран вміст теки для глобальної установки пакетів, в якій містятья всі node_modules. По замовченню, це буде: ~/.config/yarn/global.

Прочитайте ще про команди, які можуть бути використані разом з yarn global:

  • yarn add: додає пакет для користування в вашому пакеті.
  • yarn bin: виводить на екран місцеположення yarn теки bin.
  • yarn list: виводить на екран список установлених пакетів.
  • yarn remove: видаляє пакет, який більше вже не буде доступний у вашому пакеті.
  • yarn upgrade: оновлює пакети до їх найостаннішої версії, основанної на вказаному діапазоні версій.
  • yarn upgrade-interactive: як і команда upgrade, але виводить на екран застарілі пакети перед тим, як оновити їх, з можливістю вказати конкретний пакет для оновлення.