yarn info

Показує інформацію щодо пакету.

yarn info <package> [<field>]

Ця команда викачає інформацію про пакет і виведе його на екран у вигляді дерева. Не обов’язково, щоб пакет було встановленний локально.

yarn info react
yarn info vx.x.x
{ name: 'react',
  version: '15.4.0-rc.2',
  description: 'React is a JavaScript library for building user interfaces.',
  time: { modified: '2016-10-06T22:09:27.397Z', ... } ... }

По замовченню, команда виведе рядки загорнуті в апострофи. Щоб вивести результат в JSON сумісному форматі, використовуйте стандартний прапорець --json:

yarn info react --json
{"type":"inspect","data":{"name":"react","time":{...}}}
{"type":"finished","data":417}

Інформація щодо конкретної версії

Додайте @[version] до пакету, щоб отримати інформацію щодо вказанної версії:

yarn info react@15.3.0
yarn info vx.x.x
{ name: 'react',
  version: '15.3.0',
  description: 'React is a JavaScript library for building user interfaces.',
  time: { modified: '2016-10-06T22:09:27.397Z', ... } ... }

Вибір окремих полей

Якщо необов’язкове аргумент поле був наданий, то тільки вказана частина дерева буде виведена на екран.

yarn info react description
yarn info vx.x.x
React is a JavaScript library for building user interfaces.

Або, щоб перевірити доступні версії:

yarn info react versions
yarn info v1.1.0
[ '0.0.1',
  '0.0.2',
  '0.0.3',
(etc)

Якщо вказане поле - це вкладений об’єкт, то воно буде виведено на екран:

yarn info react time
yarn info vx.x.x
{ modified: '2016-10-06T22:09:27.397Z',
  created: '2011-10-26T17:46:21.942Z', ... }

yarn info react time --json
{"type":"inspect","data":{"modified":"2016-10-06T22:09:27.397Z","created":...}}
...

Отримання поля readme

Зверніть увагу, що по замовченню yarn info не поверне поле readme (так як воно дуже довге). Щоб отримати це поле, використовуйте другий аргумент:

yarn info react readme
yarn info vx.x.x
## react

An npm package to get you immediate access to
[React](https://facebook.github.io/react/).
...