yarn owner

Керування власників пакету.

Що таке власник пакету?

“Власник” пакету в реєстрі - це користувач, який має право робити зміни до пакету. Один пакет може мати багато власників.

Власники мають право виконувати наступні задачі:

  1. Публікувати нові версії пакету
  2. Додавати або видаляти власників пакету
  3. Змінювати мета інформацію пакету

Застереження

В даний час немає інших рівнів доступу до пакету. Всі користувачі можуть або змінювати пакет, або не можуть. В майбутньому, можлива поява інших типів доступу, але не зараз.

Команди

yarn owner list <package>

Виводить на екран список всіх власників <package>.

yarn owner add <user> <package>

Додає <user> як власника <package>. Ви маєте бути власником <package>, щоб виконати цю команду.

yarn owner remove <user> <package>

Видаляє <user> зі списку власників <package>. Ви маєте бути власником <package>, щоб виконати цю команду.