yarn team

Керування членствами в команді

yarn team

Керує командами і організаціями, а також змінює членства в команді.

Команди

yarn team create <scope:team>

Створює нову команду.

yarn team destroy <scope:team>

Знищує існуючу команду.

yarn team add <scope:team> <user>

Додає користувача до існуючої команди.

yarn team remove <scope:team> <user>

Видаляє користувача з команди, до якої він належить.

yarn team list <scope>|<scope:team>

Якщо виконати цю команду з іменем організації, то команда поверне список існуючих команд, які існують в організації. Якщо виконати команду з іменем команди, то вона поверне список всіх користувачів, які належать вказанній команді.

Подробиці

yearn team завжди працює з поточним реєстром, який можна налаштувати через термінал --registry=<registry url>.

Щоб створити команди і керувати членствами, ви маєте бути адміністратором команди в організації. Вивід на екран команд і списка членів може зробити будь-який член організації.

Створенням організації і керуванням адміністраторами команди і членствами команди відбувається через мережеву сторінку npm, а не через консольний інтерфейс.

Щоб використовувати команди для керування дозволами до пакетів, які належать вашій організації, використовуйте команду yarn access, щоб надавати або знімати відповідні дозволи.