yarn unlink

Відв'язка попередньо створеної прив'язки до пакету.

Щоб видалити симолічний зв’язок пакету, що було створено за допомогою yarn link, можна користуватися yarn unlink.

Виконайте yarn unlink у директорії яка використовувалася для стврення прив’язки.

Щоб відв’язати пакет який був прив’язаний під час розробки у Вашому проекті, просто виконайте yarn unlink [package]. Вам потрібно виконати yarn або yarn install щоб перевстановити пакет який був прив’язаний.

Продовжуючи приклад з документації yarn link: наприклад маємо дві теки react і react-relay, які розташовані одна за одною з react приєднаним до react-relay проекту:

$ cd react
$ yarn unlink
yarn link vx.x.x
success Unregistered "react".
$ cd ../react-relay
$ yarn unlink react
yarn link vx.x.x
успіх Відреєстровано "react".

Дивіться також:

  • yarn link: символічне посилання пакету для локальної розробки.